Η Πανελλήνια Ένωση Κέντρων Διά Βίου Μάθηση, αποτελεί το μεγαλύτερο Δίκτυο εκπαιδευτηρίων της χώρας με αντικείμενο τη κατάρτιση ενηλίκων:

Βρες το ΚΔΒΜ της περιοχής σου!

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5

Εγκεκριμένοι φορείς κατάρτισης Δ.ΥΠ.Α όλα τα Μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης ΚΔΒΜ

Οι εγκεκριμένοι φορείς κατάρτισης Δ.ΥΠ.Α (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) αποτελούν έναν κρίσιμο πυλώνα στην ενίσχυση της εργασιακής δύναμης και στην προαγωγή της δια βίου μάθησης στην Ελλάδα. Πιστοποιημένα από το κράτος, αυτά τα κέντρα παρέχουν εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης που είναι σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, προσφέροντας τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για την επιτυχημένη και βιώσιμη επαγγελματική εξέλιξη των ενδιαφερόμενων. Η συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα εγγυάται όχι μόνο μια ενισχυμένη επαγγελματική διαδρομή, αλλά και την προσαρμογή των εργαζομένων στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.

Tα Μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης ΚΔΒΜ:

Μόνο τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης ΚΔΒΜ, μπορούν να κάνουν χρήση του λογοτύπου της ένωσης.

Δίπλα σας σε κάθε βήμα!